Työllistymissuunnitelma tehdään yhdessä

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, arvioimme tilannettasi antamiesi tietojen perusteella. Jos tilanteesi edellyttää asiantuntijan henkilökohtaista palvelua, haastattelemme sinut kahden viikon kuluessa työnhakusi alkamisesta ja laadimme kanssasi työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman (aktivointi-, kotoutumis- tai monialainen työllistymissuunnitelma).  

Suunnitelma voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

 1. Sovimme kanssasi, että laadit itse tai palveluntuottajan avustuksella Oma asiointi -palvelussa ehdotuksen suunnitelmaksesi. Tämän jälkeen TE-toimisto joko hyväksyy ehdotuksen tai ehdottaa siihen muutoksia.  
 2. TE-toimisto järjestää sinulle henkilökohtaisen haastattelun kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Haastattelussa TE-toimiston asiantuntija tai palveluntuottaja keskustelee kanssasi työnhakutoiveistasi ja osaamisestasi.  

Tarvitsemasi palvelut ja sovitut tehtävät kirjataan suunnitelmaksi, jossa sovitaan työnhakusi tavoitteista, miten edistät itse työllistymistäsi, mitä palveluja tarvitset ja miten asioit jatkossa TE-toimiston kanssa.

Kerrot joko Oma asiointi -palvelussa tai tulevien haastattelujen yhteydessä, miten suunnitelmasi on toteutunut. Jos työttömyytesi jatkuu, haastattelemme sinut kolmen kuukauden välein tarkistaaksemme suunnitelmasi.

Suunnitelmassa sovittavat tehtävät

Valitset seuraavista tehtävistä ja palveluista ne, jotka auttavat sinua työllistymään mahdollisimman nopeasti.

Hankin tietoa, jota tarvitsen

 • Voit hakea te-palvelut.fi-verkkopalvelusta tietoa esimerkiksi eri ammattialoista ja ammateista, työnhausta Suomessa ja ulkomailla ja alkavista valmennuksista ja koulutuksista.

Haen työpaikkoja

Julkaisen CV:ni CV-netissä

Otan käyttöön Paikkavahdin

 • Avoimet työpaikat -palvelun Paikkavahti lähettää sähköpostiisi ilmoitukset hakuehtojasi vastaavista työpaikoista.
 • Avoimet työpaikat

Osallistun työnhakuvalmennukseen

Osallistun uudelleensijoittumisvalmennukseen  

 • Uudelleensijoittumisvalmennus on työnantajan järjestämää valmennusta irtisanomistilanteissa.

Selvitän, miten voin hakea töitä Euroopasta (EURES)

Selvitän, mitkä ovat valmiuteni ryhtyä yrittäjäksi 

Selvitän verkkopalveluiden avulla ammatillisia vaihtoehtojani 

Kartoitan osaamistani ja ammattitaitoani ohjatusti 

Osallistun työkykyni selvittämiseen 

Tapaan työhönvalmentajan sovitusti

Osallistun työkokeiluun työpaikalla

Haen opiskelemaan työttömyysetuudella tuetusti

Haen työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen 

Haen oppisopimuskoulutukseen 

Asioin sovitusti työvoiman palvelukeskuksessa

Osallistun kuntouttavaan työtoimintaan

Tarvitsen muita viranomaispalveluja

 • Esimerkiksi Kelan tai kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut.

Selvitän mahdollisuuksiani saada eläkettä

Tarvitsen muita palveluja

 • Esimerkiksi työeläkelaitoksen järjestämää kuntoutus.

Menen terveystarkastukseen

 • Kunnan järjestämässä työttömien terveystarkastuksessa voit saada uutta tietoa terveydestäsi ja työ- ja toimintakyvystäsi, terveysneuvontaa sekä esimerkiksi hoitoa pitkäaikaissairauteen, jolla ei ole suoraan vaikutusta työkykyysi.

Osallistun maahanmuuttajien alkukartoitukseen

Haen opiskelemaan työttömyysetuudella tuettuun kotoutumiskoulutukseen

Haen kotoutumiskoulutukseen, jota järjestetään työvoimakoulutuksena

Haen työvoimakoulutuksena järjestettävään perusopetukseen

 • Aikuisten perusopetusta voi saada työvoimakoulutuksena, jos perusopetuksen puuttuminen estää ammatillisen koulutuksen suorittamisen.

Selvitän mahdollisen yritykseni toimintaa ja kannattavuutta

Haen starttirahaa

Keskustelen ammatillisista mahdollisuuksistani asiantuntijan kanssa

 • TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauksessa voit keskustella asiantuntijan kanssa osaamisesi kehittämisestä, miten hakeudut työhön tai koulutukseen, opintojen sisällöistä, ammateista ja ammattialoista ja opintojen rahoitusvaihtoehdoista.

Osallistun uravalmennukseen

Osallistun koulutuskokeiluun oppilaitoksessa

 • Koulutuskokeilussa tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin voit arvioida koulutussuunnitelmaasi ja täsmentää sitä. Koulutuskokeilussa voit keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Voit myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla oppitunteja. Koulutuskokeilu kestää enintään 10 päivää.

Tarvitsen muun asiantuntijan arviointiapua tilanteestani

 • TE-toimisto voi hankkia asiantuntija-arviointeja henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitaidon, soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta- ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Ilmoitan, että opintoni ovat edenneet suunnitellusti  

 • TE-toimisto sopii kanssasi, että aloitat omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella. Sovit suunnitelmaa laadittaessa, mihin päivämäärään mennessä ja miten opintojesi etenemistä seurataan.