Muutosturva työnantajan kannalta

Irtisanomistilanteissa muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.

Muutosturvan toimintamalliin sisältyy

 • työnantajan tehostunutta tiedotusta
 • työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma, jonka työnantaja tekee henkilöstön kanssa
 • irtisanotun työllistymissuunnitelma, joka laaditaan TE-toimistossa
 • irtisanotun palkallinen vapaa, jotta hän voi etsiä uutta työtä
 • irtisanotuille koulutusta irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa joko työnantajan järjestämänä tai osallistumalla muiden opintojen kustannuksiin
 • irtisanotuille työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Työnantajan velvollisuudet

 • Ilmoita TE-toimistoon irtisanottujen työsuhteen päättymisestä, jos irtisanottavia on vähintään kymmenen. Ilmoita irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatti, työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat.
 • Kerro työntekijöille, että heillä on oikeus työllistymissuunnitelmaan.

Kun irtisanottavia on vähintään kymmenen, yhteistyössä henkilöstön kanssa on tehtävä työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma. Se pitää valmistella, kun yhteistoimintamenettely alkaa.

Toimintasuunnitelmasta pitää käydä ilmi

 • neuvottelujen suunniteltu aikataulu
 • neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat
 • suunnitelmat irtisanomisaikana noudatettaville toimintaperiaatteille, kun käytetään työ- ja elinkeinotoimiston palveluja
 • toimintaperiaatteet, jotka edistävät työnhakua ja koulutusta

Kun irtisanottavia on alle kymmenen, yhteistoimintamenettelyssä on esitettävä toimintaperiaatteet, jotka tukevat irtisanomisaikana hakeutumista muuhun työhön, koulutukseen sekä TE-palveluihin.

Työnantaja kustantama valmennus tai koulutus

Jos palveluksessasi on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleille irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa.  

 • Voit myös sopia työntekijän kanssa, että kustannat työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.  
 • Koulutuksen tai valmennuksen järjestämistä koskevat periaatteet kirjataan henkilöstön koulutussuunnitelmaan.
 • Jos et noudata velvollisuutta valmennuksen tai koulutuksen tarjoamisesta, olet velvollinen suorittamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena valmennuksen tai koulutuksen arvoa vastaavan summan.

Työnantajan järjestämä työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Työntekijä saa mainitulta ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Kysy neuvoja TE-palveluista

Autamme sekä työnantajia että työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa.

 • Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu neuvoo muutosturva-asioissa. 
 • TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka vastaavat TE-palveluista muutosturvatilanteissa.